Μίλησε μου 

#μίλησε-μου 

1 λεπτό από μια στιγμή. 

Ακούστε την καμπάνα και πείτε τη ώρα είναι. 

Θα ξανάρθει η κουλτούρα που μας λείπει.Σαν χτυπάει η ενδεκατι καμπάνα,  σκέφτομαι τα παλιά που ήταν πιο απλά. Σκέφτομαι το χαμόγελο που δεν ήτανε πικρό. Σκέφτομαι τον Έλληνα που παν να τον λιώσουν.  

Κάνω πρως το βουνό και η καινούργια σιωπή μου δίνει και πιο πολύ ελπίδα. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s